Newsletter WObit

Wyróżnieni przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wyróżnieni przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największa w Polsce organizacja zajmująca się CSR oraz zrównoważonym rozwojem. W dniu 25 maja, podczas 9. Targów CSR  odbyła się premiera dwudziestego, jubileuszowego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki.”. Jest to największy w Polsce przegląd inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano tam 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Również firma WObit została wyróżniona za działania w obszarach praktyk z zakresu pracy oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Sześć naszych praktyk znalazło się w raporcie i stanowi inspirację do dalszych działań na rzecz ludzi i środowiska.

Spośród 283 organizacji, 80 to firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wzrost w ilości firm tego sektora o 40% w porównaniu do poprzedniego roku. Pokazuje to, że coraz mniejsze podmioty gospodarcze angażują się społecznie i stanowi to ważny element ich działalności. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego rozwijającego się dynamicznie sektora i możemy mieć realny wpływ na realizację celów Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Praktyki jakie zostały wyróżnione w raporcie to:

  • Praktykanci w firmie WObit – edukacja i wsparcie praktykantów z okolicznych szkół średnich oraz wyższych, pod opieką doświadczonych pracowników firmy zdobywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu mechaniki, mechatroniki, programowania oraz logistyki.
  • Charytatywna jesień – książki dla fundacji – pracownicy zaangażowali się w akcję charytatywną włączając się do zbiórki książek dla pacjentów oddziałów onkologicznych, organizowaną przez Fundację Onkologiczną „Rakiety”. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Charytatywna jesień w firmie WObit
  • Charytatywna jesień – Odpowiedzialna moda – dla ludzi i środowiska – zbiórka ubrań i tekstyliów zorganizowana razem z PCK oraz szerzenie wiedzy o odpowiedzialnej modzie. Kampania obejmowała cztery obszary: odpowiedzialne pomaganie; kontenery i fundacje (jak weryfikować legalność zbiórek); fast fashion i slow fashion; wpływ ubrań na środowisko (wpływ przemysłu odzieżowego na środowisko, zasoby wodne i oceany, jak rozróżniać materiały i wybierać certyfikowane ubrania). Pisaliśmy o tym TUTAJ. Charytatywna jesień w firmie WObit
  • WObit wspiera rozwój kardiochirurgii – firma angażuje się we wsparcie rozwoju kardiochirurgii i współpracuje z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w zakresie sprzedaży komponentów niezbędnych do robotów chirurgicznych. Firma przekazuje część dochodu ze sprzedaży produktów oraz wspiera akcję „Przekaż 1% swojego podatku” na dokończenie badań nad protezą serca dla małych pacjentów. Pisaliśmy o tym TUTAJ. WObit otrzymał statuetkę Przyjaciel Fundacji 2020
  • WObit niesie uśmiech małym pacjentom – zaangażowanie się w pomoc małym pacjentom i wsparcie wystawienia przedstawienia teatralnego dla dzieci z oddziału onkologicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Reprezentacja firmy wraz z jednym z robotów MOBOT Transporter U1 wzięła udział w spektaklu krakowskiego „Teatru Za Jeden Uśmiech”. Pisaliśmy o tym TUTAJ. WObit niesie uśmiech małym pacjentom
  • Działając zgodnie z wartościami dotyczącymi edukacji młodego pokolenia, firma WObit otworzyła drzwi dla uczniów techników: mechatroników i automatyków w ramach praktyki Poznaj swoje przyszłe środowisko pracy – białostoccy automatycy i mechatronicy w firmie WObit. Pracownicy firmy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym produkcji robotów przemysłowych w duchu Przemysłu 4.0, zarządzania jakością przy zastosowaniu metod KAIZEN oraz zagadnień prawnych. Dzięki praktyce uczniowie mieli okazję poznać nowe technologie. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy dzielić się dobrymi praktykami i inspirować siebie oraz innych.

Z Raportem 2021 można zapoznać się klikając TUTAJ

O celach zrównoważonego rozwoju można dowiedzieć się więcej TUTAJ

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną