Newsletter WObit

Jak rekrutować zdalnie w czasie kryzysu komunikacji bezpośredniej?

Jak rekrutować zdalnie w czasie kryzysu komunikacji bezpośredniej?

15 kwietnia br. odbył się panel dyskusyjny grona ekspertek, poświęcony tematowi wyzwań, z jakimi mierzy się proces rekrutacji w czasie pandemii COVID-19. Spotkanie, w którym firmę WObit reprezentowała Katarzyna Ober-Degórska - Dyrektor Jakości, ZZL i Organizacji, zostało zorganizowane w ramach projektu Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska.   

W debacie prowadzonej przez Małgrzorzatę Spychałę i Marka Golińskiego z Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oprócz Dyrektor Katarzyny Ober-Degórskiej wzięły udział:

- Olga Grabowska - Senior Manager HR Poland w WS Audiology

- Klaudia Malisz – HR Manager w Job Impulse Polska Sp. z o.o.

- Dagmara Marcinkowska – TA Associate EMEA LA CA w WS Audiology

Trwająca w Polsce i na całym świecie epidemia koronawirusa Sars-CoV-2 wpłynęła na wiele obszarów naszego życia, w tym na pracę i komunikację. W ciągu ostatnich miesięcy wiele firm zmieniło system pracy, a spotkania twarzą w twarz zastąpiły wideokonferencje. Zmiana zasad utrzymywania relacji społecznych wymusiła reorganizację w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i wypracowanie nowych reguł postępowania oraz sposobów komunikacji. Zapytane o to, jak poradziły sobie z tym ich organizacje, uczestniczki spotkania podkreśliły, że istotną rolę w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości miały elastyczne i empatyczne, a przy tym zdecydowane działania dostosowawcze firm.  

W szybkiej adaptacji procesów rekrutacyjnych do wymaganego dystansu społecznego pomogły narzędzia do spotkań online i komunikacji zdalnej. Stały się one jedną z podstawowych metod komunikacji, choć nie wyparły całkowicie osobistych spotkań w siedzibach firm.

Na jakie kompetencje zwracają uwagę pracodawcy?

Wszystkie ekspertki zgodnie podkreślały rosnącą rolę kompetencji miękkich, komunikatywności, elastyczność i przystosowanie do zmian, umiejętności pracy w zespole oraz organizacji samodzielnej pracy.

Uczestnicy spotkania usłyszeli także o zaletach rekrutacji zdalnej. Wśród nich wymieniali głównie oszczędność czasu, zarówno kandydata, który nie musi poświęcać czasu na dojazd do siedziby firmy, jak i rekrutera, który dzięki tej oszczędności czasowej może dać szansę na rozmowę, większej liczbie kandydatów, w różnych godzinach w ciągu dnia i z różnych stron Polski, a nawet świata. Rozmowa rekrutacyjna online jest też wstępnym sprawdzianem umiejętności komunikacyjnych, które będą istotne w późniejszej pracy, podczas spotkań projektowych odbywających się online z klientami niejednokrotnie rozsianymi po wielu lokalizacjach.

Ekspertki preferując rekrutację hybrydową, były też zgodne w kwestii wad rekrutacji prowadzonej jedynie w formule online. Zwróciły uwagę na fakt, iż kandydat, przychodząc osobiście do siedziby firmy na spotkanie, od pierwszej chwili czuje panującą w przedsiębiorstwie klimat, widzi biuro, ludzi, jak ze sobą rozmawiają, dzięki czemu łatwiej mu wyczuć, czy chciałby tu pracować i jak czuje się w takiej atmosferze. Również kompetencje manualne łatwiej jest sprawdzić rekruterowi w siedzibie firmy, a kandydat ma możliwość zobaczyć park maszynowy i organizację pracy. Jesteśmy istotami społecznymi, lubimy relacje bezpośrednie. Podczas rozmowy łatwiej nam wychwycić komunikację niewerbalną.

Jak przygotować się do rekrutacji w trybie online?

Ekspertki wskazywały, że najważniejszą różnicą między spotkaniem rekrutacyjnym w siedzibie firmy a wideorozmową przez aplikację online jest jego forma, gdyż sam przebieg rozmowy pozostaje w większości niezmieniony. Ważne, aby kandydaci zwrócili uwagę na kwestie techniczne, takie jak sprawdzenie działania aplikacji, zapewnienie odpowiedniego, cichego miejsca, pozbawionego rozpraszaczy i zadbali o dress code. Jednak kluczowe pozostaje nadal przygotowanie merytoryczne, takie jak zastanowienie się przez kandydatów nad motywacją do pracy w danej firmie i na danym stanowisku, świadomość swoich mocnych i słabych stron, czy opracowanie pytań, które chcą oni zadać przyszłemu przełożonemu lub rekruterowi.

Podczas pytań od uczestników, pojawiło się pytanie o to, czy rekruterzy zwracają uwagę na tło podczas rozmowy online. Dyrektor Katarzyna Ober-Degórska potwierdziła z uśmiechem, że jeśli zauważy w tle ciekawą książkę na półce, z pewnością o nią zapyta dla rozładowania emocji u kandydata. Często takie elementy tła mogą być początkiem small talk, który uspokoi kandydata i zapewni o partnerskim podejściu rekrutera.

Katarzyna Ober-Degórska podkreśliła, jak ważne jest dobre przygotowanie zarówno kandydatów, jak i rekruterów. Wskazała też, że w firmie WObit spotkania rekrutacyjne są partnerską rozmową, w której istotny jest wzajemny szacunek. Jest on jedną z wartości, jakimi WObit kieruje się w codziennym działaniu. Warto zwrócić uwagę, że firma promuje zasady przyjaznej rekrutacji, dbając o dobre relacje i życzliwą atmosferę.

Panel zakończyła prezentacja platformy system.zawodowcy.org, przygotowanej, aby wspierać procesy rekrutacyjne i łączyć potrzeby rynku pracy oraz potencjał kształcenia zawodowego.

O projekcie

Projekt Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska jest uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego.

Źródło: https://zawodowcy.org/aktualnosci/rekrutacja-zdalna-w-czasie-kryzysu-komunikacji-bezposredniej/

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną