Newsletter WObit

Firma WObit w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”

Firma WObit w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największym w Polsce przeglądem najlepszych praktyk CSR i zrównoważonego rozwoju.

Najnowsza, 19. edycja powstała w wyjątkowym czasie, kiedy Polska mierzyła się z pandemią koronawirusa. Mimo tego łączna liczba zgłoszonych praktyk z 225 firm wyniosła blisko 2 tysiące – co stanowi rekord w historii wydawnictwa. Spośród działań zgłoszonych przez firmę WObit doceniono te na rzecz społeczności lokalnej, edukacji a także wprowadzenia zasad współżycia społecznego – Polityki "Otwartych Drzwi" oraz Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

Warto podkreślić, że odnotowano aż 40 proc. wzrost działań zgłoszonych do publikacji po raz pierwszy, co pokazuje aktywne działanie firm w zakresie CSR mimo wyjątkowych warunków pandemii. W raporcie wskazano wiele przykładów dobrych praktyk związanych z działaniami na rzecz społeczności lokalnych, sektora zdrowotnego, a także środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Firma WObit w ramach inicjatywy Poruszamy wyobraźnię wzięła udział w licznych akcjach charytatywno-filantropijnych, organizowała wewnętrzne wydarzenia tematyczne i szkolenia, a także włączyła się w akcję #gaszynchallenge oraz zbiórki na rzecz fundacji, których podopiecznymi są dzieci z sąsiedztwa.

WObit prowadzi również publiczne kampanie edukacyjne poświęcone  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sprawozdawczość za nie za pośrednictwem Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A.  

W nowym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło również działania związanie z profilaktyką prozdrowotną, w tym projekt Zmierz temperaturę i bądź zdrów, w ramach którego firma WObit stworzyła HeatBOT, autorski system umożliwiający bezkontaktową i precyzyjną weryfikację temperatury. Bezkontaktowa, automatyczna weryfikacja temperatury ogranicza ryzyko infekcji.

W ramach innowacyjnego partnerstwa dla zdrowia i współpracy trzech partnerów technologicznych: P.P.H. WObit E.K.J. Ober, ALVO® Medical oraz LUXIONA opracowany został również robot ALVO® Ultra V-bot. W robocie zastosowano technologię światła UV-C, niszczącą kwas nukleinowy (DNA) groźnych patogenów chorobotwórczych, w tym SARS-CoV-2. Odpowiednio dobrana intensywność światła UV-C pozwala w krótkim czasie odkazić pomieszczenie. 

Kolejną dostrzeżoną praktyką są działania związanie z tworzeniem miejsc pracy i rozwojem kompetencjiW 2018 r. podpisano trójstronną umowę patronacką pomiędzy Gminą Pniewy, Zespołem Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach i firmą WObit (P.P.H. WObit E.K.J. Ober), tworzącą klasę w zawodzie technik mechatronik. Podpisanie umowy połączono z otwarciem pracowni mechatronicznej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt. WObit ufundował moduły liniowe MLA oraz komponenty umożliwiające m.in. zbudowanie stanowisk do nauki programowania  robotów kartezjańskich. WObit wspiera i rozwija mechatroników także poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 

Najnowsza technologia na wyciągnięcie ręki to dobra praktyka dotycząca trójstronnej inicjatywy współpracy zawartej w 2020 r. pomiędzy firmą Siemens Polska, Gminą Pniewy i firmą WObit (P.P.H. WObit E.K.J. Ober). Otwiera ona nowe możliwości rozwoju dla uczniów klas w zawodzie technik mechatronik. Oprócz kursów firmy Siemens uczniowie Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach mają możliwość odbywania praktyk zawodowych i staży w firmie WObit, a także skorzystania ze wsparcia jej specjalistów. 

Firma WObit w ramach rozwijania pasji dzieci i młodzieży przystąpiła do projektu „Ogólnopolski Festiwal Tańca”. Dzięki wydarzeniu rodziny mogły spędzić ze sobą więcej czasu razem podczas tańca. Do udziału w festiwalu zgłosiło się 357 uczestników (1500 widzów online). Firma wsparła wydarzenie rzeczowo, a przedstawiciele firmy reprezentowali ją na parkiecie. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest integralnym elementem działań realizowanych przez firmę WObit. Od lat, na co dzień podejmuje liczne inicjatywy na rzecz edukacji, środowiska naturalnego i lokalnej społeczności. Co istotne, poza realizacją zaplanowanych projektów, WObit reaguje na bieżącą sytuację, czego przykładem jest udzielenie wsparcia sektorowi zdrowia publicznego w kryzysie pandemicznym COVID-19.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 r. Prezentuje przegląd najlepszych aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną