Newsletter WObit

Międzynarodowy sukces inicjatywy Wielkopolska Sieć Edukacyjno-Gospodarcza współtworzonej przez WObit

Międzynarodowy sukces inicjatywy Wielkopolska Sieć Edukacyjno-Gospodarcza współtworzonej przez WObit

Wielkopolska Sieć Edukacyjno-Gospodarcza została doceniona w konkursie The Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards at ECKM. Konkurs towarzyszył jednej z najważniejszych konferencji naukowych na świecie, poświęconych zarządzaniu wiedzą – The European Conference in Knowledge Management – ECKM. W 2019 roku dwudziesta edycja konferencji odbyła się w Lizbonie.

Finałowe inicjatywy zostały wybrane spośród 30 zgłoszeń z całego świata. Wybór dokonywany był w ramach dwuetapowej oceny. To wielkie wyróżnienie spotkało tylko jedną inicjatywę z Polski. Znalazła się ona w doborowym gronie finalistów wraz z przedsięwzięciami z Włoch, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Malezji, Iranu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Najlepsze, wyróżnione rozwiązania, prezentowane były podczas konferencji oraz zostały opisane w unikatowej książce pt. 5th Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards. An Anthology of Case Histories 2019.

Firma WObit podejmuje się szeregu aktywności edukacyjnych, wśród których wyróżnić można uczestnictwo w projekcie Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska poprzez m.in. edukację stażystów i praktykantów. Swoją wiedzą i doświadczeniem pracownicy firmy dzielą się podczas gościnnych wykładów na uczelniach wyższych, lekcji z uczniami szkoły średniej czy w trakcie szkoleń oraz prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Efektem działań inicjatywy jest akceleracja, transfer i dyfuzja wiedzy o kompetencjach zawodowych, stymulacja rozwoju kapitału społecznego. Zarządzanie wiedzą o kompetencjach jest bardzo ważne w doskonaleniu organizacyjnego i międzyorganizacyjnego zarządzania kompetencjami.

Cieszymy się, że działania sieci podmiotów, w tym Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Politechniki Poznańskiej, przedsiębiorstw z regionu wraz z firmą WObit, szkół oraz uczniów zostały wyróżnione w tak szczególny sposób.

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną