Newsletter WObit

Poznaj swoje przyszłe środowisko pracy – białostoccy automatycy i mechatronicy w firmie WObit

Poznaj swoje przyszłe środowisko pracy – białostoccy automatycy i mechatronicy w firmie WObit

W minioną środę firma WObit gościła w swoich murach uczniów klas w zawodzie technik automatyk i technik mechatronik z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku. Placówka ta realizuje projekt w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Część miękka tego projektu kładzie nacisk na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz kształtowanie kompetencji uczniów i nauczycieli ZSZ Nr 2 wraz z dostosowaniem do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy i właśnie ten cel postanowiła wesprzeć firma WObit.

Liczną grupę uczniów wraz z nauczycielami i kierownikiem szkolenia praktycznego Wiesławem Kalinowskim przed wejściem do budynku powitał dyrektor rozwoju Przemysław Degórski. Następnie goście podzieleni na mniejsze zespoły zostali zaproszeni do udziału w warsztatach oraz na wycieczkę po firmie.

W trakcie wykładów młodzież miała okazję zapoznać się z zagadnieniami prawnymi, w tym m.in. z tajemnicą przedsiębiorstwa, anonimowością w Internecie oraz innymi aspektami dotyczącymi branży przemysłowej, oraz prawa pracy.

Uczniowie dowiedzieli się również, jak ważna jest jakość na wszystkich poziomach w firmie, czy Kaizen to japońska potrawa, czy może strategia biznesowa? Jak „ogarniać” wg. 5S? Zapoznali się z metodami oraz narzędziami służącymi efektywnemu zarządzaniu jakością i mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w trakcie zadań warsztatowych.

Podczas wycieczki po firmie goście zobaczyli, w jaki sposób są produkowane i testowane roboty przemysłowe, w tym roboty mobilne MOBOT®, a także systemy mechatroniczne produkowane przez firmę WObit. Szczególne zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziła produkcja elektroniczna  oraz w jaki sposób odbywa się nawigacja w pracy robotów mobilnych naszej produkcji. Bardzo chętnie sprawdzali również skuteczność systemu bezpieczeństwa. Z ciekawością zapoznawali się ze środowiskiem do programowania robotów.

Spotkanie zakończyło się krótkim podsumowaniem, przekazaniem drobnych upominków oraz podkreśleniem, jak istotna jest pasja i zaangażowanie w ich dalszej karierze zawodowej. Ufamy, że cel, jakim było zapoznanie uczniów z potencjalnym przyszłym środowiskiem pracy, przybliżenie rynku pracy związanego z wyborem zawodu mechatronika oraz automatyka, a także pokazanie jak wygląda miejsce pracy oparte o produkcję wyrobów w duchu Przemysłu 4.0, został osiągnięty.

Jak powiedział Henry Adams „Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ”., dlatego wcielając się na chwilę w tę rolę, członkowie zespołu z radością pozostawili cząstkę siebie, swojej wiedzy i doświadczenia w młodych ludziach, wierząc, że to spotkanie zaowocuje w przyszłości sukcesami białostockiej młodzieży.

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną