Newsletter WObit

WObit – Zawodowo Odpowiedzialny Pracodawca

WObit – Zawodowo Odpowiedzialny Pracodawca

Firma WObit za zaangażowanie w projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w latach 2017 – 2019 otrzymała tytuł Zawodowo Odpowiedzialnego Pracodawcy oraz Platynowego Partnera.

Otrzymany tytuł to rezultat pracy całego zespołu, otwartego do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, odpowiadania na wszelakie pytania, dzielącego się swoją pasją i motywującego do rozwoju innych.

Innowacyjne firmy takie jak WObit wiedzą, że bez nowatorskich metod kształcenia kompetencji, które pozwolą przedsiębiorstwom zbudować przewagę konkurencyjną, nie może istnieć innowacyjna, prężnie rozwijająca się gospodarka. Aktywne zaangażowanie w projektCzas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, czego potwierdzeniem jest przyznane wyróżnienie, pokazuje odpowiedzialność za rozwój regionu ponoszoną przez WObit.

Wśród wielu działań, jakie firma WObit realizowała w latach 2017-2019 w ramach projektu, warto wyróżnić przyjmowanie stażystów i dzielenie się z nimi cenną, profesjonalną wiedzą. Tylko we wspomnianym okresie w firmie WObit doświadczenie, nowe umiejętności praktyczne i kompetencje miękkie zdobyło 9 stażystów, a także wielu praktykantów w ramach innych programów. Możliwość uzyskania eksperckiej wiedzy od specjalistów z pasją do tego, co robią to ważny krok w ścieżce rozwoju zawodowego młodych ludzi, który ma ogromny wpływ na ich przyszłą karierę.

Informacje o naborze na praktyki, staże oraz oferty pracy są zawsze aktualne i łatwo dostępne, gdyż firma publikuje je na stronie system.zawodowcy.org.

Tworząc innowacyjne, unowocześniające polski przemysł produkty i rozwiązania firma WObit znajduje się w gronie liderów wyznaczających przyszłe kierunki rozwoju. Swoją cenną wiedzą i doświadczeniem, WObit dzieli się w ramach projektu, dostarczając aktualne i rzetelne opisy stanowiskowe, stanowiące podstawę do opracowania modeli referencyjnych. Firma WObit pomaga również w doskonaleniu programów kształcenia w szkołach zawodowych przez konsultacje zapotrzebowania na nowe kompetencje oraz o kierunki rozwoju, w których powinien następować rozwój kompetencji dziś i w przyszłości. Dzięki temu młodym ludziom uczącym się w szkołach kształcących zawodowo łatwiej będzie znaleźć satysfakcjonującą pracę, gdyż zdobyte przez nich wiedza i umiejętności będą bardzo poszukiwane przez pracodawców. Przełoży się to również na obniżenie bezrobocia i podniesienie stopy życiowej lokalnej społeczności.

Przedstawiciele firmy WObit w ramach projektu uczestniczą w licznych spotkaniach – panelach/ warsztatach wymieniając doświadczenia z innymi podmiotami w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej. Aktywna działalność i spotkania są kontynuowane również w trudnej sytuacji pandemii, czego przykładem są zdalne panele, które odbyły się w czasie wakacji. W jednym z nich, poświęconych kompetencjom przyszłości uczestniczył Dyrektor Rozwoju w firmie WObit, który podzielił się z uczestnikami wydarzenia istotnymi wskazówkami dotyczącymi rozwoju zawodowego.

Prestiżowe wyróżnienie to też wielka motywacja do dalszej aktywnej pracy poprawiającej kształcenie zawodowe polskich uczniów, lecz też zmieniającej Polskę na lepsze.

O projekcie

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego.

Uczestnicy projektu współtworzą Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą, stanowiącą platformę współpracy sieci podmiotów, w tym Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Politechniki Poznańskiej, wybranych szkół oraz przedsiębiorstw z regionu wraz z firmą WObit.

Przedmiotem działania tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez m.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom w wyborze kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Skuteczność działań Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej została doceniona w konkursie The Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards at ECKM. Konkurs towarzyszył jednej z najważniejszych konferencji naukowych na świecie, poświęconych zarządzaniu wiedzą – The European Conference in Knowledge Management – ECKM. W 2019 roku dwudziesta edycja konferencji odbyła się w Lizbonie.

 

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną