Newsletter WObit

Jak radzić sobie z wyzwaniami zarządzania zasobami ludzkimi? – WObit podzielił się dobrymi praktykami

Jak radzić sobie z wyzwaniami zarządzania zasobami ludzkimi? – WObit podzielił się dobrymi praktykami

Po książki sięgamy w poszukiwaniu wiedzy, lecz przede wszystkim dla ciekawych historii i doświadczeń. Wiele takich historii zostało zebranych w najnowszej publikacji specjalistów z Politechniki Poznańskiej, zatytułowanej Wyzwania nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Pracownicy Zakładu Marketingu i Rozwoju Organizacji, Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej na łamach nowej monografii zabierają nas w pasjonującą opowieść o kompetencjach, talentach i tym, jak radzić sobie z wyzwaniami, które się przed nami pojawiają. Należą do nich choćby zmiany technologiczne i pokoleniowe.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu firmy poszukiwały talentów do swoich organizacji, ogłaszając się w papierowych gazetach, na tablicach ogłoszeniowych uczelni czy urzędów. Dziś odchodzimy od papieru, a nasze życie toczy się równolegle w rzeczywistym, jak i wirtualnym świecie. Informacjami dzielimy się przede wszystkim za pośrednictwem komunikatorów i sieci społecznościowych, do których mamy dostęp przez ekrany naszych telefonów. Co więcej, wiele osób nie pamięta już, jak wyglądało życie bez smartfona i internetu. Boomersi, X, Y, Z i Alpha to nie postacie z jakiejś nowej gry, a nazwy generacji aktywnych na rynku pracy.

W tym bardzo różnorodnym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu obecni są pozytywni bohaterowie – nowoczesne firmy działające na terenie Wielkopolski, które wypracowały dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi pozwalające im sprawnie funkcjonować. Należą do nich średnie i duże przedsiębiorstwa takie jak  Arvato Supply Chain Solutions, Mahle Behr, Phoenix Contact, Pratt & Whitney, Volkswagen oraz WObit.

Firmy wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Politechniką Poznańską oraz wybranymi szkołami współtworzą Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Sieć stanowi wyjątkową platformę współpracy, wymiany wiedzy oraz doświadczeń przedstawicieli świata nauki i praktyków. Dzięki współdziałaniu i synergii partnerów mają oni znaczący wpływ na funkcjonowanie nie tylko regionalnego - wielkopolskiego, ale często też globalnego rynku pracy.

Jak istotne i korzystne może być oddziaływanie firmy można się przekonać, zapoznając się ze studium przypadku firmy WObit, opisanym na stronach 143-145 monografii. Poznajemy historię polskiego, rodzinnego przedsiębiorstwa, o blisko 30-letnim doświadczeniu w branży mechatronicznej, które tworzy i produkuje roboty przemysłowe, w tym innowacyjne roboty mobilne MOBOT®, unowocześniając przemysł.

Historia firmy rozpoczyna się w Poznaniu i od samego początku jej ważną częścią, prócz przedsięwzięć komercyjnych staje się edukacja i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. WObit wyposaża laboratoria badawcze, przeprowadza wykłady na uczelniach wyższych, organizuje cykle szkoleń oraz daje możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas praktyk i staży. Firma przez lata rozrasta się i znajduje miejsce do dalszego rozwoju na wiejskich terenach Gminy Pniewy, dokąd w 2012 r. przenosi swoją siedzibę. W nowej lokalizacji WObit kontynuuje dzielenie się wiedzą, oswajając z technologią i inspirując do rozwoju lokalną społeczność. Dzięki tym aktywnym działaniom coraz więcej młodych ludzi zaczyna postrzegać wykształcenie techniczne za atrakcyjne, dające możliwości zdobycia ciekawej pracy. Pojawia się zapotrzebowanie na miejsce, gdzie młodzież mogłaby uzyskać niezbędne kwalifikacje.

Pasja, wytrwałość i pracowitość pozwalają przezwyciężyć pojawiające się trudności i wyzwania – efektem jest utworzenie w 2018 roku i objęcie patronatem przez WObit klasy w zawodzie technik mechatronik w Zespole Szkół w Pniewach. Warto podkreślić, że powstanie kierunku kształcącego młodych mechatroników poprzedzone było wieloma inwestycjami i wielkim wkładem firmy WObit w utworzenie nowoczesnej pracowni mechatronicznej.

To jednak nie koniec wyzwań. Zaniedbane przez lata szkolnictwo zawodowe powoduje, że firma i szkoła muszą zmierzyć się z największą trudnością na swojej drodze – pozyskaniem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Problem rozwiązują specjaliści firmy WObit, którzy w pierwszym i drugim roku z oddaniem i pasją prowadzą przedmioty zawodowe. Rosnąca renoma nowoczesnej, pniewskiej placówki przyciąga coraz więcej uczniów, zatrudnienie znajduje też kilku nauczycieli. Jednak ich liczba ciągle jest niewystarczająca, dlatego WObit nadal udziela wsparcia w zakresie kadry zawodowej. Co więcej, firma zapewnia uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych.

Projekt dynamicznie się rozwija i włączają się w niego nowi partnerzy, tacy jak firma Siemens, której nowoczesne zestawy edukacyjne wzbogaciły pniewską pracownię mechatroniki. Szkoła zyskała też możliwość uczestnictwa w programach edukacyjnych prowadzonych przez międzynarodowy koncern, które w przyszłości mogą znacznie rozszerzyć ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Pniewach.

Historia firmy WObit pokazuje jak inicjatywa i aktywne działanie mogą otworzyć nowe możliwości rozwoju dla młodzieży i całej społeczności. Bowiem zainicjowana przez WObit zmiana w dalszej perspektywie wpłynie na obniżenie bezrobocia i podniesienie stopy życiowej mieszkańców, którzy bez problemu znajdą satysfakcjonującą ich pracę.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami case study opisanymi w monografii, a także z innymi aspektami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach.

 

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną