Newsletter WObit

Wspólna inicjatywa współpracy Gminy Pniewy, WObit i Siemens Polska na rzecz edukacji w zawodzie przyszłości

Wspólna inicjatywa współpracy Gminy Pniewy, WObit i Siemens Polska na rzecz edukacji w zawodzie przyszłości

26 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Pniewy miało miejsce spotkanie, podczas którego została podpisana trójstronna Inicjatywa Współpracy pomiędzy firmą Siemens Polska, Gminą Pniewy i firmą WObit. Otwiera ona nowe możliwości rozwoju dla uczniów klas w zawodzie technik mechatronik, a także dla Gminy Pniewy, która dzięki kształceniu wysokiej klasy specjalistów stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do inwestowania, pracy i życia.

Prowadzone rozmowy dotyczyły m.in. przyszłości polskiej edukacji technicznej w kontekście potrzeb środowiska lokalnego, ale również całego kraju. Burmistrz Gminy Pniewy, Pan Jarosław Przewoźny podkreślał, że dzięki temu iż szkolnictwo pniewskie prowadzone jest przez Urząd Miasta i Gminy Pniewy, samorząd może mieć wpływ na jakość kształcenia i choć to jest mocne obciążenie dla budżetu jest to inwestycja, która może być rozpatrywana w bardzo odległym okresie. Olbrzymią zaletą Pniew jest położenie tej gminy na skraju trzech powiatów, co sprawia, że Gmina ma możliwość oddziaływania nie tylko na powiat szamotulski, ale i nowotomyski, czy międzychodzki.

W minionym roku firma WObit nawiązała współpracę z firmą Siemens, globalnym i jednym z najbardziej renomowanych dostawców układów automatyki przemysłowej. Firma Siemens w Polsce jest aktywnym partnerem polskiej gospodarki, przyczyniającym się do jej modernizacji i promującym technologie, które wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców, zapewniając przy tym efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. Siemens w Polsce działa w wielu kluczowych obszarach, koncentrując się na elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji. Reprezentowany przez grupę firm oferuje klientom w Polsce pełną ofertę koncernu Siemens. W ramach współpracy z uczelniami i szkołami technicznymi firma Siemens posiada bogatą ofertę programową. Jest ona skierowana zarówno do kadry nauczycielskiej przygotowującej i realizującej procesy dydaktyczne, jak również do uczniów, studentów szkół oraz uczelni technicznych.

W grudniu 2019 r. miała miejsce dostawa do Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach 6 zestawów edukacyjnych, których podstawę stanowią sterowniki PLC oraz panele HMI SIMATIC dostarczone przez Siemens w ramach specjalnej oferty edukacyjnej. Cieszymy się, że dzięki tej inicjatywie szkoła zyskała nowe możliwości, a uczniowie dostęp do profesjonalnego sprzętu, który pozwoli na przyswajanie wiedzy na najwyższym światowym poziomie.

Firma Siemens w ramach swoich działań edukacyjnych uruchomiła projekt Siemens Mechatronic Systems Certification Program (SMSCP) - międzynarodowy program potwierdzający umiejętności z zakresu przemysłowych systemów mechatronicznych, prowadzony w oparciu o współpracę z uczelniami na całym świecie, a także Vocational training at Siemens. Są to działania, które w przyszłości mogą znacznie rozszerzyć ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Pniewach. Innym zakresem wsparcia jest oferowanie pakietów oprogramowania w ramach oferty edukacyjnej.

Oczywiście oprócz kursów firmy Siemens uczniowie Zespołu Szkół w Pniewach zawsze mają możliwość odbywania praktyk zawodowych i staży w firmie WObit, a także skorzystania ze wsparcia jej specjalistów w postaci lekcji dedykowanych przekazywaniu informacji na temat współczesnych rozwiązań technologicznych.

Strony jako profesjonalnie działające podmioty zadeklarowały, iż w ramach wzajemnej współpracy zamierzają kierować się zasadami uczciwości biznesowej i powszechnie przyjętymi zwyczajami w obrocie gospodarczym.

Po podpisaniu Inicjatywy Współpracy przedstawiciele Gminy Pniewy, firmy WObit oraz firmy Siemens wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach spotkali się z uczniami technikum w pniewskiej szkole w pracowni mechatroniki. Pan Mirosław Kuligowski, koordynator ds. współpracy z edukacją Siemens Polska podczas krótkiego wykładu pt. Inżynier przyszłości przedstawił uczniom jakie kompetencje i kierunki rozwoju będą ważne w perspektywie najbliższych lat. Na zakończenie spotkania w laboratorium mechatronicznym w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach Zastępca Burmistrza Gminy Pniewy, Pan Józef Ćwiertnia podziękował przedstawicielom firm WObit i Siemens, a następnie zwrócił się do uczniów klasy 3 w zawodzie technik mechatronik, mówiąc że świat się zmienia, a młodzi mechatronicy będą musieli przystosowywać swoje kompetencje do wymagań jakie stawiać będzie przed nimi rozwijająca się gospodarka. Ludzie w przyszłości będą zmuszeni zmieniać zawody, aby nadążyć za technologią i cywilizacją, a laboratoria jak to pniewskie będą dawały taką szansę.

Podpisana Inicjatywa Współpracy to ważny krok w dalszym zwiększaniu kompetencji Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach w postaci rozbudowy wyposażenia Laboratorium Mechatronicznego oraz podnoszenia kompetencji kadr. Pniewskie technikum w zawodzie mechatronik to wciąż młoda aktywność, ale dzięki systematycznej pracy nad jego rozwojem z roku na rok zyskuje nowe możliwości.

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną