Newsletter WObit

Optymalizacja produkcji dzięki robotom AGV firmy WObit

Optymalizacja produkcji dzięki robotom AGV firmy WObit

Automatyczne roboty transportowe – AGV to rozwiązanie pozwalające producentom utrzymać  koszty inwestycji na optymalnym poziomie, a także zapewniające niezbędną elastyczność oraz łatwość wdrożenia. Firma WObit proponuje całą rodzinę tych robotów, w tym nowy model – AGV FlatRunner - o symetrycznej konstrukcji.

AGV FlatRunner charakteryzuje się niską zabudową (do 250 mm) i może transportować wózek o masie do 300 kg z prędkością do 3 km/h (wersja HT może transportować masę do 500 kg z prędkością do 5 km/h). Wózek jest zaczepiany od spodu za pomocą dwóch wysuwanych trzpieni. Każdy z nich jest wyposażony w czujnik monitorujący zaczepienie wózka. AGV FlatRunner ma symetryczną konstrukcję, zapewniającą ruch w dwóch kierunkach bez konieczności wykonywania nawrotów, a także skręcanie pod kątem 90°.

Robot porusza się po trasie wyznaczonej malowaną lub wyklejaną kolorową linią, gdzie punkty charakterystyczne takie jak stacje, zakręty, punkty hamowania, dodatkowo oznaczone są przez kody DataMatrix. Do śledzenia linii i rozpoznawania punktów kontrolnych wykorzystywany jest system pozycjonowania wizyjnego, który pozwala na precyzyjne prowadzenie robota i reagowanie na zdarzenia. To rozwiązanie zwiększa elastyczność wdrożenia robota, gdyż trasa ruchu może być łatwo przemalowana lub przeklejona. Opcjonalnie robot może być wyposażony w głowicę RFID wraz z zastosowaniem tagów RFID do oznaczenia punktów charakterystycznych.

AGV FlatRunner może pracować do 12 godzin na jednym ładowaniu, a zastosowanie specjalnych akumulatorów, które mogą być ładowane prądem o dużym natężeniu, pozwala na skrócenie czasu ładowania.

Akumulatory są umieszczone w specjalnych ułożyskowanych szufladach umożliwiających ich łatwe wyjmowanie. Konstruktorzy opracowali również dedykowaną stację ładowania, a także wózek transportowy do akumulatorów, co znacznie przyspiesza proces ich wymiany.

Bardzo ważnym aspektem pracy robotów autonomicznych jest bezpieczeństwo. Aby je zapewnić, roboty AGV firmy WObit są wyposażone w laserowe skanery przestrzeni z funkcją bezpieczeństwa (spełniają wymogi SIL2). Są one dedykowane do zabezpieczania obszarów w pobliżu linii produkcyjnych oraz do monitorowania ścieżki pojazdów. Model FlatRunner ma dwa takie skanery. Dodatkowo o wszelkich zdarzeniach informują również sygnały świetlne i dźwiękowe. AGV FlatRunner wyposażony jest także we wbudowany głośnik pozwalający na odtwarzanie komunikatów głosowych, jak również muzyki. Zapewnia to lepszą interakcję robota z otoczeniem oraz personelem, który identyfikuje zbliżający się pojazd na podstawie słyszanej muzyki i informacji przekazywanych przez robota.

AGV FlatRunner jest wyposażony w router Wi-Fi i może być sterowany za pomocą sieci bezprzewodowej. Do zarządzania pracą robota został przygotowany dedykowany kontroler umożliwiający zaprogramowanie różnorodnych ścieżek ruchu, a także sterowanie pojazdem z poziomu smartfonu czy tabletu.

Robot ma również zaimplementowany dodatkowy moduł radiowy pozwalający na bezpośrednią komunikację robotów między sobą. Na obudowie został umieszczony panel HMI, za pomocą którego można dokonywać diagnostyki pojazdu (np. sprawdzać stany sygnałów), a także lokalnie sterować pracą robota, np. poprzez wybór programu ze skonfigurowaną trasą ruchu.

Poza robotem w niskiej zabudowie w ofercie WObit dostępny jest AGV CubeRunner, który różni się wymiarami zewnętrznymi – ma blisko 475 mm wysokości i 878 mm długości, natomiast  jego prędkość jest identyczna jak w przypadku wspomnianego wyżej robota.

Trzecim członkiem rodziny robotów AGV firmy WObit jest AGV EcoRunner, o mniejszych wymiarach, który może transportować wózki o masie do 350 kg na płaskiej powierzchni. Model ten porusza się po ścieżce wykonanej z taśmy magnetycznej i rozpoznaje punkty docelowe na podstawie znaczników RFID umieszczonych obok trasy ruchu, przed właściwą stacją. Podobnie jak pozostałe roboty, EcoRunner może pracować do 12 godzin bez ładowania akumulatorów.   

Warto podkreślić, że roboty AGV firmy WObit mogą być zintegrowane w większą sieć zarządzaną z poziomu systemu SCADA lub z panelu HMI z punktem dostępu sieci bezprzewodowej. Duże możliwości zarządzania siecią robotów daje np. system SCADA PcVue opracowany przez ARC Informatique. Jego modułowa konstrukcja jest łatwo dostosowywana do wszystkich rodzajów procesów, a także do potrzeb danej aplikacji. 

PcVue pozwala na łatwe i szybkie projektowanie aplikacji dzięki strukturze zorientowanej obiektowo, a przyjazne środowisko użytkownika, zestaw wbudowanych animacji i biblioteki obiektów, umożliwiają szybki i prosty rozwój projektu za pomocą konfiguracji on-line. System jest zaprojektowany do obsługi architektury wielostanowiskowej, zapewnia wysoką skalowalność rozwiązań systemowych i ich elastyczne wdrożenie.

PcVue ma zaawansowany system ochrony dostępu, umożliwiający przypisanie indywidualnych uprawnień dla każdego użytkownika. Oprogramowanie może być obsługiwane za pomocą urządzeń mobilnych: dzięki temu możliwy jest dostęp do danych z poziomu smartfonu czy tabletu (tylko z systemem Windows).

Dzięki zastosowaniu robotów typu AGV w transporcie wewnętrznym możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania na następną operację. Dodatkowo roboty ułatwiają organizację pracy, a także upłynniają przebieg procesów produkcyjnych i pozwalają na zachowanie jego ciągłości. Co więcej, integracja robotów z systemem zarządzania fabryką takim jak SCADA, umożliwia analizę danych, a w dalszej konsekwencji podniesienie produktywności i jakości usług oferowanych przez dane przedsiębiorstwo. Zapraszamy na stronę www.wobit.com.pl oraz do kontaktu pod numerem 61 22 27 422, aby uzyskać więcej informacji na temat robotów i rozwiązań dla automatyki.

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną