Newsletter WObit

Proste i niezawodne pomiary rolek

Proste i niezawodne pomiary rolek

Produkcja papieru, druk czy wytwarzanie metalowych arkuszy wymagają użycia różnego rodzaju rolek czy walców. Aby otrzymać produkt o wysokiej jakości konieczne jest właściwe ustawienie rolek oraz stosowanie wałków bez defektów. Firma Tekscan przygotowała system NPAT dedykowany do tego typu aplikacji.

Dlaczego mierzyć rolki?

Producenci papieru, arkuszy metalowych czy firmy poligraficzne doskonale wiedzą, że precyzyjne osiowanie rolek stanowi kluczowy warunek, pozwalający na uzyskanie produktu o wysokiej jakości. Ponadto w przypadku produkcji papieru, gdy ustawienie rolek jest niepoprawne, zużycie takich elementów jak susznik lub powłoki cylindrów jest dużo szybsze, co z kolei znacznie zwiększa koszty związane z częstą wymianą podzespołów.

Poza nierównym ustawieniem, równie istotna jest powierzchnia rolek, która zużywając się może podlegać różnorodnym odkształceniom, jak stożkowatość, siodłowatość czy powstawanie charakterystycznych progów. Błędy kształtu bieżni rolek stają się barierą dla ich swobodnego przesuwu wzdłuż osi obrotu, a wyprodukowany arkusz metalu czy papieru nie spełnia oczekiwanych norm jakościowych. Sposobem, który umożliwia sprawdzenie poprawności ustawienia rolek i ich powierzchni jest wykonanie pomiarów tych elementów.

Jak zrealizować pomiar?

Rozwiązaniem, które proponuje firma WObit jest system NPAT (Nip Pressure Alignment Tool). Stanowi on kompletne narzędzie do pomiaru rozkładu nacisku między rolkami. Dzięki niemu zyskujemy możliwość wykonania szybkich i dokładnych pomiarów, rozwiązując przy tym problemy z niewspółosiowością oraz nierównym rozkładem sił.

NPAT składa się z czujnika (konfigurowalny rozmiar do 10 m) oraz elektroniki wraz z oprogramowaniem.

System mierzy i w przejrzysty sposób wyświetla wyniki w czasie rzeczywistym, informując użytkownika o rozkładzie nacisku mierzonego obszaru kontaktowego rolek – na długości oraz szerokości wzdłuż rolki.

Uzyskane dane gwarantują poprawność procesu produkcyjnego, konserwacji, kontrolę jakości oraz właściwe nastawy rolek.

W systemie zastosowane są opatentowane cienkowarstwowe, dotykowe czujniki siły o grubości zaledwie 0,625 mm, które łatwo mieszczą się w ciasnych przestrzeniach. Czujniki te mają postać matrycy, dlatego nazywane są matami pomiarowymi. Każda taka mata składa się z pojedynczych punktów pomiarowych (tzw. senseli) - maty o najwyższej rozdzielczości mają aż 248 senseli na 1 cm². Czujniki ciśnienia Tekscan mają ~ 5 mikrosekundowy czas reakcji, zapewniając prawie natychmiastowe przesyłanie danych.

W przypadku systemu NPAT kilka takich czujników umieszczonych jest w równych odstępach na płaskim foliowym podkładzie. Do każdego czujnika podłączona jest część elektroniczna, którą stanowi uchwyt czujnika typu Evolution Handle. Umożliwia on połączenie foliowego czujnika nacisku z komputerem PC poprzez port USB – uchwyt ten posiada bowiem zintegrowany przewód USB. W systemie NPAT uchwyty te połączone są przewodem taśmowym, zakończonym złączem USB do podłączenia z komputerem. Część elektroniczna zbiera informacje z czujnika i przesyła je w postaci cyfrowej do komputera PC, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Tekscan.

Oprogramowanie

System NPAT jest sprzedawany wraz z oprogramowaniem I-Scan Test. Zawiera ono jednostki siły/długości oraz funkcję prezentacji wyników w postaci wykresu, dzięki czemu łatwo jest wyświetlać wyniki pomiaru z poszczególnych czujników.

Oprogramowanie I-Scan Test posiada podstawowe funkcje niezbędne do sprawdzenia jednolitości rolek.

System w przejrzysty sposób prezentuje rozkład nacisku, odcisk obszaru kontaktowego pomiędzy rolkami oraz obszaru wzdłuż rolki (nacisk wzdłuż każdego z czujników).

Każde pasmo czujnika w systemie NPAT jest pojedynczą kolumną w rzędzie, które mierzy względny rozkład nacisku wzdłuż obszaru kontaktowego rolek. Różnorodne konfiguracje czujników NPAT pozwalają na pomiar różnych długości oraz całkowitej przestrzeni pomiędzy rolkami. Oprogramowanie w czasie rzeczywistym wyświetla rozkład nacisku wzdłuż każdego czujnika i może zapisać migawkę/zdjęcie, na podstawie których tworzone są wykresy prezentujące rozkład nacisku. Możliwe jest porównywanie zapisanych danych z bieżącym pomiarem w czasie rzeczywistym. I-Scan Test pokazuje również średni i maksymalny nacisk wzdłuż czujnika, dzięki czemu użytkownik w prosty sposób może wyregulować rolki przesuwając je na maszynie.

System NPAT, podobnie jak inne systemy pomiarowe Tekscan charakteryzuje się trwałością i możliwością wielokrotnego użytkowania, jest łatwy w konfiguracji i przenośny. Zapewnia policzalne i wiarygodne dane, dzięki czemu użytkownik może poprawnie ustawić rolki, tym samym konserwacja i nastawy wykonywane są efektywnie, a produkt końcowy ma stałą, wysoką jakość.

Zapraszamy na stronę www.wobit.com.pl aby poznać szczegółowe dane techniczne, można tam znaleźć informacje na temat pozostałych systemów pomiarowych Tekscan przeznaczonych m.in. do pomiaru nacisku wywieranego przez człowieka na siedzenie, chwytane obiekty, nacisk wywierany przez opony, a także o uniwersalnym systemie I-Scan.

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną