Newsletter WObit

Czujnik optoNCDT 1420 teraz dostępny także w 1 klasie laserowej!

Czujnik optoNCDT 1420 teraz dostępny także w 1 klasie laserowej!

Triangulacyjne czujniki laserowe optoNCDT 1420 wyróżniają się wysoką precyzją oraz doskonałą wydajnością. Wykonują one bezkontaktowe pomiary przemieszczenia oraz odległości, jednocześnie umożliwiając wykrycie najmniejszych obiektów dzięki bardzo małej średnicy plamki pomiarowej.

Najczęściej w czujnikach Micro-Epsilon stosowane są lasery półprzewodnikowe o długości fali świetlnej 670 nm (widoczny, czerwony) i wyjściowej mocy optycznej maks. 1 mW. Dlatego większość czujników laserowych jest klasyfikowana jako urządzenia w 2 klasie laserowej. Podczas zamierzonego zastosowania lasera klasy 2 nie jest wymagane stosowanie żadnych szczególnych środków ochrony dzięki czemu czujniki mogą być stosowane w wielu różnych aplikacjach przemysłowych, a także jako narzędzia podczas badań i rozwoju. Jednakże niektórzy użytkownicy stawiają wyższe wymagania dotyczące klasy laserowej dlatego sięgają po lasery klasy 1. W tej klasie moc promieniowania wynosi maksymalnie 390 µW, która jest znacznie niższa niż w przypadku czujników z laserem klasy 2.

Zwiększone wymagania nakładane na producentów w branży motoryzacyjnej, obligują do zastosowania w ich zakładach produkcyjnych odpowiednich środków ostrożności m.in. do wdrażania czujników z 1 kasą laserową. Przykładem mogą być urządzenia służące do przeładunku towarów, mocowania lub instalacji części wewnątrz pojazdu celem precyzyjnego ich dopasowania. W niekorzystnych warunkach pracownicy spoglądają bezpośrednio w wiązkę laserową lub odbicie wiązki. Przy wyższych klasach laserowych wiązka może spowodować nieodwracalne szkody w siatkówce osoby dotkniętej taką wiązką. Choć urządzenia laserowe klasy 2 mogą w pewnych okolicznościach być wykorzystywane bez środków ochonnych, przemysł motoryzacyjny często wymaga laserów klasy 1 dla linii produkcyjnych. W związku z tym kosztowne środki ochrony nie są już konieczne. Wraz z nowym modelem optoNCDT 1420CL1, Micro-Epsilon oferuje czujnik, który spełnia wymagania przemysłu motoryzacyjnego pod względem wydajności jak i klasy lasera.

W inżynierii medycznej, klasa laserowa 1 jest często warunkiem koniecznym. Niektóre aplikacje używają czujników laserowych do określenia odległości względem bardzo delikatnych powierzchni i podłoży. Czujniki z laserem klasy 2 mogą w pewnych okolicznościach spowodować reakcję chemiczną lub termiczną powierzchni. W tych dziedzinach wykorzystuje się 1 klasę laserową.

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną