Newsletter WObit

Wiroprądowy system kontroli grubości blachy

Wiroprądowy system kontroli grubości blachy

Czujniki wiroprądowe to rozwiązanie przeznaczone do precyzyjnych pomiarów przemieszczenia, odległości i pozycji obiektów przewodzących prąd, w trudnych warunkach przemysłowych.

Dzięki swoim możliwościom mogą być wykorzystywane m.in. do pomiaru grubości detalu.

 

Zasada działania

Prądy wirowe są indukowane w elementach przewodzących prąd. W rezultacie powstaje zmienne pole elektromagnetyczne (pole początkowe).

Te prądy wirowe wytwarzają przeciwne pole magnetyczne (pole wtórne). W konsekwencji następuje zanik pola początkowego, które zależy od odległości pomiędzy uzwojeniem czujnika, a obiektem pomiarowym.

Czujniki wiroprądowe wykorzystują tę zależność do realizacji bezkontaktowych pomiarów odległości i pozycji. Mierzone obiekty mogą mieć ferromagnetyczne oraz nieferromagnetyczne właściwości.

Czujniki wiroprądowe charakteryzują się wysoką odpornością na olej, brud, kurz, wilgoć itp., dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. Ze względu na bezkontaktową metodę pomiarów nie zużywają się mechanicznie. Warto również zwrócić uwagę na ich różnorodne wykonania, najmniejsze czujniki mają średnicę zaledwie Ø2 mm.

W ofercie WObit dostępny jest nowy system pomiarowy eddy3005 ze zintegrowaną elektroniką o kompaktowych wymiarach.

Konstrukcja kompensująca temperaturę zapewnia wysoką stabilność nawet w otoczeniu o zmiennych warunkach atmosferycznych. 

Ze względu na odporność na ciśnienie, stabilność temperaturową i kompaktową konstrukcję eddyNCDT 3005 jest idealny do zastosowań w trudnych warunkach zewnętrznych. 

Pomiar grubości blachy

Jedną z aplikacji, w których zastosowano czujniki wiroprądowe był pomiar grubości blachy. Technologia wiroprądowa została wybrana ze względu na dużą odporność na czynniki zewnętrzne, m.in. zapylenie, które dyskwalifikuje pomiar z wykorzystaniem czujników laserowych. Aby zrealizować pomiar grubości zastosowane zostały dwa czujniki w układzie różnicowym.

Pomiar różnicowy polega na sprzężeniu dwóch synchronicznie działających ze sobą czujników i odejmowaniu mierzonych przez nie wartości od dystansu pomiędzy nimi. Dzięki takiemu rozwiązaniu gdy obiekt mierzony porusza się wewnątrz pola pomiarowego, wartość mierzona nie zmienia się, ponieważ następuje stała kompensacja.

Wyniki pomiarowe zbierane są przez wielokanałowy moduł pomiarowy ADAE42-ETH. Moduł ten obsługuje do 4 czujników z wyjściem analogowym oraz dwóch czujników z wyjściem kwadraturowym.

ADAE42-ETH jest wyposażony w USB, RS485 Modbus RTU oraz Ethernet, umożliwiające intuicyjną konfigurację urządzenia i akwizycję pomiarów z poziomu komputera PC.

Darmowa aplikacja pozwala w czasie rzeczywistym rejestrować mierzone wielkości, a także zapisywać pomiary do pliku oraz dokonuje parametryzacji modułu.

Dzięki komunikacji Modbus RTU możliwe jest jednoczesne podłączenie wielu modułów pomiarowych i tym samym zbieranie danych z większej liczby czujników. 

 

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną