Newsletter WObit

Zautomatyzowany montaż elementów przewlekanych

Zautomatyzowany montaż elementów przewlekanych

Większość podzespołów elektronicznych montowana jest powierzchniowo, ale nadal wiele wyspecjalizowanych elementów wymaga montażu przewlekanego, który może być realizowany ręcznie, bądź automatycznie. Do automatycznej realizacji tego procesu firma WObit proponuje zastosowanie robota Desktop własnej produkcji, wyposażonego w odpowiedni osprzęt.

Dzięki jego implementacji można znacznie zwiększyć wydajność produkcji, zapewnić  powtarzalność, a także poprawić jakość punktów lutowniczych. Podstawę robota CDR480 stanowi platforma kartezjańska typu desktop, która umożliwia realizację przemieszczenia w czterech osiach, z czego trzy osie realizują ruch liniowy, a jedna ruch obrotowy.

Urządzenie ma duży zakres roboczy, który dla osi X oraz Y wynosi 450 mm, dla osi Z 100 mm, a dla osi obrotowej (R) 340°. Maksymalna prędkość w osiach X i Y to 200 mm/s, w osi Z 100 mm/s, natomiast w osi obrotowej 340°/s, co pozwala na dynamiczną realizację procesów. Robot desktop charakteryzuje się wysoką rozdzielczością pozycjonowania do 0,006 mm w osiach X i Y, 0,003 mm w osi Z oraz do 0,1° w osi obrotowej. Powtarzalność w osiach liniowych wynosi 0,01 mm, natomiast w osi R 0,2°. Robot może zostać obciążony masą maksymalnie do 10 kg.

Nad pracą robota czuwa specjalnie zaprojektowany kontroler. Pozwala on na generowanie trajektorii ruchu wszystkich osi urządzenia oraz sterowanie innymi funkcjami realizowanego procesu. Programowanie robota realizowane jest za pośrednictwem komputera klasy PC, natomiast program pracy może być wybierany na 4.3” wyświetlaczu, bądź zewnętrznie przez magistralę RS485.

Robot desktop jest przystosowany do współpracy z dedykowanym transporterem. Pozwala on na realizację zautomatyzowanego procesu.

Na system transportowy składa się moduł główny montowany na ruchomym stole robota oraz moduły boczne, podający i odbierający element.

Robot może być zaadaptowany do lutowania elementów przewlekanych, poprzez doposażenie go w specjalistyczny osprzęt. Na pionowej osi robota może zostać zamocowana głowica ze zintegrowanym uchwytem na grot oraz regulowaną tubą doprowadzającą drut lutowniczy. Głowica powinna być dostosowana do wydajnej pracy w trybie ciągłym.

CDR480 może być również wyposażony w podajnik drutu cynowego, przystosowany do współpracy z instalowaną głowicą. Aby zapewnić wysoką jakość punktów lutowniczych w niszy, drut lutowniczy może być nacinany w regularnych odstępach w trakcie podawania.

W celu zapewnienia wydajności procesu lutowania, robot może być wyposażony w obrotową stację do czyszczenia grotu lutującego, w której można zaprogramować automatyczne cykle czyszczenia. Stacja taka jest wyposażona w szczotki, które pozwalają na usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń.

Sterowanie robotem realizowane jest za pomocą dedykowanego kontrolera, który umożliwia m.in. generowanie trajektorii ruchu robota oraz precyzyjne zaprogramowanie procesu lutowniczego. W procesie uwzględnione są parametry takie jak: temperatura grzania, czas lutowania, ilość i szybkość podawanego drutu.

Niezbędnym wyposażeniem robota do takiej aplikacji jest również kontroler temperatury grota, który pozwoli dynamicznie reagować na zachodzące zmiany i utrzymywać stałą wartość temperatury. Istnieje również możliwość zaprogramowania temperatury spoczynkowej grotu, co wydłuży jego żywotność.

Więcej informacji o robotach i aplikacjach można znaleźć na stronie www.wobit.com.pl oraz dzwoniąc pod numer 61 22 27 422.

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną