Newsletter WObit

Robot AGV jako podstawa linii produkcyjnej

Robot AGV jako podstawa linii produkcyjnej

Zwiększanie wydajności produkcji to jeden z priorytetów stawianych przed firmami, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku. Jedną z często stosowanych metod jest automatyzacja procesów. Firma WObit proponuje do jej realizacji wykorzystanie robotów mobilnych AGV – stosowanych w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

Robot MOBOT AGV EcoRunner (Automated Guided Vehicle) jest mobilnym robotem służącym do transportu, którego ruch odbywa się po wyznaczonej ścieżce. Pozwala on na realizację autonomicznego ruchu do wybranego punktu (stacji) po ścieżce wykonanej z taśmy magnetycznej. Główna ścieżka (trasa ruchu) jest pętlą na której znajdują się rozjazdy (bocznice) z docelowymi stacjami. Robot rozpoznaje docelowe stacje na podstawie znaczników RFID umieszczonych obok ścieżki ruchu robota, przed właściwą stacją.

Obsługa robota polega na wybraniu stacji docelowej do której robot ma dojechać i uruchomieniu ruchu autonomicznego. Robot porusza się wzdłuż głównej ścieżki, aż do odczytania znacznika RFID pokrywającego się z nazwą zadanej stacji. Jeśli wykryje znacznik, zjedzie na bocznicę znajdującą się zaraz za nim. Po wjeździe na bocznicę zatrzymuje się w momencie wykrycia znacznika stop. Po zatrzymaniu, robot AGV czeka na zadanie kolejnej trasy.

Robot AGV32, przygotowany przez WObit, może być stosowany bezpiecznie na hali produkcyjnej wspierając procesy produkcyjne poprzez przewożenie różnych komponentów na określonych odcinkach bez pomocy operatora oraz współpracę z robotami paletyzującymi. MOBOT AGV EcoRunner jest wyposażony w komunikację Wi-Fi i może być kontrolowany z poziomu tabletu lub smartfona. Poza halą produkcyjną, pojazd MOBOT AGV EcoRunner może być wykorzystywany również w systemach transportu magazynowego.

Bezpieczeństwo gwarantują m.in. dwa wyłączniki bezpieczeństwa (jeden z przodu, drugi z tyłu), których wciśnięcie powoduje odcięcie napędów i nagłe zatrzymanie urządzenia. Robot jest także wyposażony w laserowy skaner przestrzeni, który pozwala skanować przestrzeń przed robotem w celu reagowania na obiekty znajdujące się w torze jazdy robota i unikać kolizji. Skanowana przestrzeń podzielona jest na kilka stref. Dzięki temu robot, będący w ruchu, może reagować na przeszkody zwalniając lub zatrzymując się - w zależności od strefy w której wykryta zostanie przeszkoda.

Transport elementów może odbywać się zarówno na korpusie urządzenia jak i w osobnej przyczepie ciągniętej. Rozwiązanie przygotowane przez firmę WObit może osiągać maksymalną prędkość liniową do 3 km/h. Maksymalna masa holowanego wózka wynosi do 350 kg na płaskiej powierzchni. Robot AGV może pracować do 12 h bez ładowania akumulatorów.

Obok robota MOBOT AGV EcoRunner, w ofercie WObit są dostępne robot typu Tower, Desktop, dwa typy robota SCARA, a także różnorodne konfiguracje robotów kartezjańskich w wersji ekonomicznej, precyzyjnej oraz o wysokiej dynamice. Więcej informacji o robotach i aplikacjach można znaleźć na stronie www.wobit.com.pl oraz dzwoniąc pod numer 61 22 27 422.

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną