Newsletter WObit

Nowe oprogramowanie scanCONTROL Configuration Tools 4.2 - jeszcze bardziej intuicyjne

Nowe oprogramowanie scanCONTROL Configuration Tools 4.2 - jeszcze bardziej intuicyjne

Nowe oprogramowanie scanCONTROL Configuration Tools 4.2 jest już dostępne do pobrania dla obecnych oraz nowych użytkowników skanerów laserowych profilu 2D/3D firmy Micro-Epsilon. Aktualizacja oprogramowania konfiguracyjnego oferuje wiele nowych przydatnych funkcji.

Wspomniane oprogramowanie umożliwia konfigurację skanerów scanCONTROL przy użyciu komputera PC. Ponadto pozwala na wizualizację, zapis i eksport zmierzonego profilu. Korzystając ze skanerów serii SMART, skonfigurowane zadania pomiarowe zapisywane są bezpośrednio w czujniku. W takim przypadku skaner SMART może być użyty niezależnie i przesyłać zmierzone wyniki pomiarowe do układu sterowania.

Duże wrażenie robi funkcja pozwalająca użytkownikowi na swobodne obracanie i pozycjonowanie zeskanowanego profilu. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie realistycznego obrazu profilu. Przykładowo w sytuacji gdy czujnik usytuowany jest pod kątem w stosunku do badanego obiektu, profil może zostać „wyprostowany” poprzez obrót i repozycjonowanie na ekranie. Funkcja orientacji profilu optymalizuje reprezentację wizualną oraz ocenę profilu.

Co ważniejsze, ocena danych pomiarowych została jeszcze bardziej uproszczona. Wiele z zadań pomiarowych wymaga jedynie informacji OK lub NOK np. podczas sprawdzania tolerancji.

Nowa wersja oprogramowania umożliwia logiczne łączenie kilku sygnałów cyfrowych, np. połączenie wielu różnych indywidualnych inspekcji z oddzielną oceną OK / NOK. W ten sposób 8 sygnałów przełączających może być połączonych ze sobą tak, aby zapewnić na przykład jeden sygnał OK lub NOK.

Dodatkowo narzędzie scanCONTROL Configuration Tools 4.2 oferuje:

  • wielokrotne obliczenia już ocenionych wartości pomiarowych
  • zoptymalizowaną nawigację
  • zaawansowane funkcje zapisu
  • zamrażanie profilu
  • tworzenie kopii zapasowych wszystkich zapisanych ustawień skanera
  • odzyskanie wszystkich ustawień skanera z kopii zapasowej
  • wsparcie dla nowego skanera scanCONTROL 29xx-10/BL
  • wyświetlanie środka zakresu pomiarowego w mierzonym profilu

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania scanCONTROL Configuration Tools 4.2 już teraz: http://www.micro-epsilon.com/laser-scanner/downloads/index.html

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną