Newsletter WObit

Miniaturowe czujniki siły z serii KMM50

Miniaturowe czujniki siły z serii KMM50

Firma WObit od wielu lat sprzedaje tensometryczne czujniki siły. Oferta powiększyła się o miniaturowe czujniki siły z ekonomicznej serii KMM50. Zalety tych czujników – przy niskiej cenie – rozszerzają możliwości zastosowań w automatyce i pomiarach.


Zasada działania
Identycznie jak w innych czujnikach tensometrycznych miniaturowe czujniki działają na zasadzie odkształcania materiału korpusu czujnika pod wpływem przyłożonej siły, a wraz z korpusem rozciągane lub ściskane są tensometry połączone w układ mostka. Tensometry wklejone są na specjalnej folii izolującej od metalowego podłoża korpusu na wyliczonej specjalnie części odkształcalnej korpusu czujnika. Siatki tensometru połączone w mostek Wheatstone’a dają zmianę sygnału proporcjonalną do mechanicznego odkształcenia, a więc przyłożonej siły. Pełny układ mostka zawiera dodatkowo elementy kompensujące niekorzystne wpływy zmian temperatury.


Budowa
Czujnik z serii KMM50 ma budowę czujnika membranowego i przypomina wyglądem toroid z rdzeniem w środku.
Pierścień toroidu stabilizuje obudowę, a na jego rdzeń wprowadzana jest mierzona siła nacisku. Korpus wytoczony jest z kawałka stali, a powierzchnia wykończona jest pokryciem niklowym. Z boku korpusu wyprowadzony jest przez dławnicę kabel ekranowany 4-żyłowy.


Wymiary
Czujnik z serii KMM50 wykonywany jest w kilku rozmiarach zależnie od pożądanego zakresu pomiarowego. Tabela 1 określa wymiary czujników o zakresach pomiarowych od 10 kN do 200 kN. Czujniki o zakresach 1, 2 lub 5 kN mają jednakowe wymiary: średnicę 26 mm i wysokość 10 mm.

Własności
Czujniki KMM50 wykonywane są na zakresy od 1 kN do 200 kN obciążenia znamionowego. Obciążenie użytkowe może wynosić maksymalnie 150% zakresu, a nieprzekraczalne obciążenie graniczne wynosi 200% danego zakresu. Stała charakterystyczna czujnika wynosi 1,5 mV/V ±2%.

Błąd czujnika określają następujące wielkości: tolerancja liniowości wynosząca, 0,1% zakresu pomiarowego, tolerancja zera 2% zakresu pomiarowego, histereza 0,1% zakresu i błąd pełzania mierzony w czasie 30 minut 0,1%. Współczynnik temperaturowy punktu zerowego i stałej charakterystycznej wynosi 0,1% zakresu/10°C. Wejściowa rezystancja mostka wynosi 380 omów ±10%, a wyjściowa 350 omów ±5%. Napięcie zasilania powinno wynosić 5 V (max. 7 V) dla zakresu 1, 2 i 5 kN lub 10 V (max 12 V) dla pozostałych czujników.


Zastosowania
Czujnik siły miniaturowej budowy przeznaczony jest do pomiaru nacisku w przemyśle, rolnictwie, budownictwie i laboratoriach. Użycie czujnika jest bardzo łatwe z uwagi na kształt korpusu i sposób wprowadzenia siły do czujnika. W przypadku np. pomiaru wagi silosa zbożowego wystarczy podłożyć czujnik pod stopę konstrukcji silosa, uwzględniając w wyliczeniach rozłożenie sił na kolejne nogi konstrukcji. W aplikacji należy zadbać o przygotowanie płaskiej, poziomej powierzchni, która będzie stanowić bazę dla podparcia czujnika. Siła musi zostać wprowadzona na rdzeń czujnika punktowo prostopadle do powierzchni podparcia. Obowiązują tu ogólne reguły, jakich należy przestrzegać przy aplikacji czujników tensometrycznych do pomiaru siły.
 

Urządzenia współpracujące
Możliwe jest zastosowanie zewnętrznych wzmacniaczy, jak np. WDT11 do opracowania sygnału, jeśli jest przesyłany na odległość większą niż kilka metrów. Do bezpośredniego odczytu mierzonej wartości należy zastosować specjalny wskaźnik, przetwarzający sygnał z mostka tensometrycznego i wskazujący mierzoną wartość na wyświetlaczu. Takim urządzeniem z oferty WObit jest mikroprocesorowy wskaźnik MD150T, pozwalający na kalibrację sygnału z czujnika, ustawianie offsetu, nastawę wartości granicznych, zapis wartości ekstremalnych i posiadający inne użyteczne funkcje.


Więcej informacji na stronach:
www.wobit.com.pl
www.czujniki.pl
 

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną