Newsletter WObit

Uniwersalne środowisko rejestracji danych w rozproszonym środowisku pomiarowym

Uniwersalne środowisko rejestracji danych w rozproszonym środowisku pomiarowym
Dla optymalizacji procesami zarządzania i przetwarzania danych funkcjonalnym i niedrogim rozwiązaniem w dzisiejszych czasach jest wykorzystanie komputerów wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz interfejsami komunikacyjnymi. Jednym z popularniejszych interfejsów stosowanych w wielu urządzeniach jest RS485 MODBUS-RTU. Wychodząc naprzeciw potrzebom prostego i sprawnego zarządzania dużą ilością danych dział R&D firmy WObit stworzył nowe oprogramowanie SIMSCAD, które pozwala na rejestrowanie danych pomiarowych z szesnastu dowolnych urządzeń wyposażonych w RS485 MODBUS – RTU. Program działa jako urządzenie MODBUS-MASTER i komunikuje się z urządzeniami SLAVE za pomocą konwertera USB-RS485. Niewątpliwą zaletą programu jest jego przejrzystość i przyjazność dla użytkownika.
 
Przejrzystość danych
 SIMSCAD w wersji standard umożliwia odczyt do szesnastu  rejestrów przechowywujących zmienne typu INT, DINT, WORD, DWORD lub REAL. Dla każdego odczytywanego rejestru możliwe jest ustawienie indywidualnych parametrów komunikacji takich jak adres urządzenia slave, numer rejestru urządzenia, timeout, typ odczytywanej zmiennej. Odczytywane wartości są wyświetlane w oknie programu. Mogą być także rejestrowane do pliku oraz na wykresie. 
Taki rodzaj oprogramowania jest bardzo użyteczny w aplikacjach, w których istnieje potrzeba rejestracji danych z wielu punktów pomiarowych. Odczytywane za pomocą SIMSCAD dane są wyświetlane w oknie programu – tak więc operator ma podgląd co się dzieje z poszczególnymi urządzeniami. Ponadto dane te mogą być rejestrowane do pliku i/lub na wykresie  co pozwala np. sporządzać raporty, tworzyć historie parametrów pracy jakiegoś urządzenia itp. 
Oprogramowanie SIMSCAD można zastosować w aplikacjach mierzących praktycznie każdą wielkość fizyczną, w której wykorzystana jest komunikacja po MODBUS-ie oraz wymagane jest dokonywanie pomiarów i rejestracji ich wyników w wielu punktach pomiarowych. Poniżej zostały przedstawione przykłady takich zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu.
 
Precyzyjne wielopunktowe pomiary
W automatyce produkcyjnej pomiar siły/ciężaru jest niezbędny  w przeróżnych aplikacjach ważących i dozujących, np. przy napełnianiu opakowań jak butelki, puszki czy słoiki płynami, materiałami sypkimi itp. Innym użyciem są wielopunktowe pomiary w zbiornikach magazynujących surowce, zbiorniki mieszalnikowe, silosy itp., w których potrzebne jest precyzyjne określenie poziomu wypełnienia zbiorników, określenie czy zostały przekroczone ustalone progi wagowe. Jeszcze innym zastosowaniem są platformy najazdowe do ważenia pojazdów. We wszystkich wymienionych wyżej aplikacjach potrzebne są wielopunktowe pomiary siły/ciężaru dokonywane za pomocą czujników siły. W zależności od wielkości ciężaru należy dobrać odpowiedni czujnik tensometryczny dla potrzeb konkretnego systemu pomiarowego. 
 
Niwelacja potencjalnych zakłóceń 

 W aplikacjach na dużej powierzchni praktycznym jest zastosowanie wzmacniacza dla czujników tensometrycznych, gdyż duże odległości pomiędzy tensometrami mogą mieć wpływ na zakłócenie sygnału, a w  rezultacie błędny wynik pomiaru. WObit oferuje urządzenie WDT11, w którym zaimplementowano cyfrowy filtr medianowy, skutecznie niwelujący zakłócenia zewnętrzne. WDT11 jest wyposażony w interfejs RS485 z protokołem MODBUS-RTU, który pozwala na podłączenie do 32 czujników na jednej magistrali. Dzięki cyfrowemu przetwornikowi układ pozwala precyzyjnie mierzyć siłę i konwertować ją na sygnał prądowy 4-20mA (lub napięciowy 0-10V) oraz cyfrowy (RS485).​

Następnie dane pomiarowe muszą zostać przetworzone przez moduł pomiarowy.  Zebrane dane należy dalej przesłać na komputer PC, gdzie za pomocą oprogramowania SIMSCAD można je rejestrować i analizować. 

 

 
Przy użyciu oprogramowania SIMSCAD możliwa jest także rejestracja danych pomiarowych w aplikacji odmierzającej długość i ilość ścinek materiału na linii produkcyjnej. Do systemu pomiarowego można zaimplementować przetworniki z kołem pomiarowym np. z serii ENC lub MWK. Dla współpracy z enkoderami inkrementalnymi lub ze źródłami impulsów prostokątnych WObit przygotował licznik impulsów i prędkości MD150E. Licznik może określić także częstotliwość sygnału oraz przeskalować zliczoną wartość na wymaganą jednostkę (obroty, mm, obr/sek itp.). Następnie wyniki pomiarów z np. 16 liczników MD150E są przekazywane interfejsem RS485 na PC i tam dzięki oprogramowaniu SIMSCAD można dokonywać ich rejestracji, analizy i archiwizacji. 
 
Łatwa kontrola temperatury
Innym interesującym zastosowaniem jest rozproszony pomiar temperatury w magazynach i archiwach, laboratoriach oraz szklarniach. W kilkunastu punktach pomieszczenia, w zależności od jego wielkości i zapotrzebowania należy umieścić  czujniki temperatury do realizowania pomiarów. Czujniki w celu zliczenia i przekazania wyników można podłączyć do sterownika PLC np. K508-40AT produkcji firmy Kinco. Jest to o tyle praktyczne rozwiązanie, iż do tego sterownika można podłączyć moduł rozszerzeń z wejściem analogowym K531 – 04RD do współpracy z czujnikami temperatury. Po zebraniu danych w module można je z łatwością przesyłać interfejsem MODBUS-RTU  do panelu operatorskiego HMI i dzięki temu lokalnie monitorować poziom temperatury. Daje to również możliwość miejscowego wprowadzenia nastaw. Projektowany system kontroli temperatury poprzez sterownik PLC można podłączyć do urządzeń regulujących temperaturę i w przypadku przekroczenia ustalonych progów w automatyczny sposób ją regulować zwiększając lub zmniejszając temperaturę. Szesnaście takich punktów (z możliwością rozszerzenia do 32) można podłączyć do komputera PC w celu rejestracji wyników pomiarów z całego pomieszczenia, ich analizy i archiwizacji. By podłączyć sterownik PLC komunikujący się po Modbusie z komputerem należy zastosować konwerter USB –RS485. Firma WObit oferuje taki konwerter z dodatkową optoizolacją, co jest szczególnie użyteczne przy kontroli temperatury. 
 
wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną